800 800 284
Centrální kancelář:
Washingtonova 1567/25,
Praha 1 – Nové Město

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Komplexní zdravotní pojištění cizinců  |  

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Komplexní zdravotní pojištění cizinců je povinný druh pojištění v souladu se zákonem č. 326/1999 sb. O pobytu cizinců na území české republiky. Daný druh pojištění je povinný pro každého cizince, který se nachází na území české republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu.

Donedávna bylo pro vyřízení víza dostačující uzavřít smlouvu o poskytnutí pojištění, která zajišťuje uhrazení výdajů, souvisejících s poskytnutím neodkladné pomoci v důsledku náhlého onemocnění nebo nehody. Takový produkt nabízelo velké množství pojišťoven. Od roku 2011 na základě novely zákona o pobytu cizinců je každá osoba, která podává žádost o prodloužení povolení k pobytu na území české republiky, povinna předložit pojistku, která kryje celý komplex zdravotních služeb. V důsledku čehož jsou zajištěny stejná práva cizinců a občanů české republiky v oblasti poskytování zdravotní pomoci v plném rozsahu.

Základním úkolem zaměstnanců společnosti, kteří volí pojišťovnu pro uzavření smlouvy, je výběr nabídky s nejnižší cenou v souladu s věkem pojištěnce a lhůtou platnosti smlouvy.

Máte zájem o:
Kontakt na Vas
Zavřít