800 800 284
Centrální kancelář:
Washingtonova 1567/25,
Praha 1 – Nové Město

Pojištění osob

Pojištění osob  |  

Pojištění osob

Úrazové pojištění lze sjednat jako jednotlivé pojištění, nebo jako připojištění k pojištění životnímu, rozsah pojistných rizik i míru pojistného plnění si určujete Vy sami, aby Vám pojištění co nejvíce vyhovovalo. Pojišťovna bude také vyžadovat informace o Vašem povolání a zájmech, protože existují tři až čtyři typy rizikových skupin, které ovlivňují výši pojistné částky, pojistného plnění

Máte zájem o:
Kontakt na Vas
Zavřít