800 800 284
Centrální kancelář:
Washingtonova 1567/25,
Praha 1 – Nové Město

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelských rizik  |  

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelů je celý komplex služeb v oblasti pojištění podnikání, který zahrnuje pojištění majetku společnosti, finančních rizik a odborné odpovědnosti. Předností daného druhu pojištění je to, že firma může plánovat své výdaje, pokračovat v obchodní aktivitě a investovat bez ohledu na to, zda nastane pojistná událost. Náhradu možných škod bere na sebe pojišťovna.

většina společností úspěšně využívá daný druh pojištění a po zásluze oceňuje jeho výhody. Tento pojišťovací produkt je výhodný také tím, že lze pojistit přesně ten druh činnosti, odpovědnosti nebo druh majetku, který v daný okamžik vyvolává nevětší obavy.

v rámci daného druhu pojištění existuje možnost zdravotního pojištění personálu, dopravních prostředků, které firma vlastní, pojištění pro případ přerušení výroby, pojištění neplnění smluvních povinností a mnoho další. Více informací vám sdělí odborníci společnosti start insurance.

Máte zájem o:
Kontakt na Vas
Zavřít